Ритбул ЕООД - вносител на марките Eplan, Harting, Testboy, Steinhauer, Knipex, Alfra, Wera, Rennsteig, UltraLux, Westermo и ETI
Новини > ETI: Как да постигнем СЕЛЕКТИВНОСТ с помощта на новия софтуер ETIsON

Новини > ETI: Как да постигнем СЕЛЕКТИВНОСТ с помощта на новия софтуер ETIsON

Как да постигнем СЕЛЕКТИВНОСТ с помощта на новия софтуер ETIsON?

Как да оптимизираме електрическата инсталация от главното разпределителни табло до последния клон на електрическата верига и осигурим селективност при защитните устройства? Разгледайте нашия пример за индустриално приложение и ще научите повече подробности.

Пример: Захранващата линия се защитава от предпазител F1. Бихме искали да изберем допълнителни защитни устройства F2 и F3, така че максималната консумация да е в точката на захранване на F3 и постигнем пълна селективност от F1 до F3.

В етапа на проектиране постигането на пълна селективност без помощта на подходящ софтуерен продукт е значително предизвикателство. Далеч по-трудно става и на следващия етап - изпълнението, особено в индустриални инсталации. Поради тази причина експерти от ETI разработиха софтуера ETIsON, за да помогнат на проектанти и изпълнители бързо и сигурно да постигнат частична или пълна селективност между защитните устройства, които смятат да използват.

Какво е селективност в електрическата инсталация? Как да я постигнем?

Обикновено в електрическите вериги между захранването и крайния консуматор ( товар ) има няколко устройства за защита от претоварване по ток и те трябва да работят селективно. Това означава, че при евентуална повреда, селективност ще има когато защитният елемент прекъсне захранването само в онази част на инсталация, където е възникнал проблема. Всички останали устройства трябва да останат под напрежение. Селективността може да бъде пълна или частична. Пълна селективност се постига само когато има такава както при претоварване по ток, така и при късо съединение.
На теория, селективността е проектиране на няколко защитни устройства, свързани така че времетоковите им криви на изключване (I/t) никога не се пресичат или докосват. Трябва да се вземе предвид и толеранса при кривите. За бърза оценка на селективността използваме сравнение на времотоковите криви I/t, докато за по-точно определяне се използва сравнение на Джаулов интерграл (I2t) на защитните елементи. За времена под 100 ms, сравнението на Джаулов интеграл е единствената възможност.

За да получим решение на примера използвайки софтуера ETIsON, вкарахме характеристиката по ток/време на предпазителя F1, взехме предвид постигането на пълна селективност и след това потърсихме най-подходящите защитни устройства за F2 и F3. На снимката ясно се вижда, че всички защитни устройства са избрани правилно, тъй като графиките I/t не се пресичат никъде до 30кА. Пълната селективност е гарантирана в диапазона 0-30кА, вземайки предвид и толеранса. Разбира се, ако погледнем целия диапазон над 30кА, можем да видим, че има само частична селективност на защитни устройства F1 спрямо F2.

Решението:
F1. Стопяем предпазител NH3 gG 630A 500V
F2. Автоматичен прекъсвач с лят корпус EB2 630/… LE 630A
с настройки: LT=0.63, CHARACT. = 5
F3. Стопяем предпазител NH00 gG 160A 500V
За междинна защита F2 избрахме автоматичен прекъсвач с лят корпус с оптимална защита от претоварване/термo защита (0.63 In) и късо съединение/магнитна защита ( характеристика К ). ( LT=0.63, CHARACT. = 5).

Новини от Ритбул


Ритбул ЕООД

Централен офис

София 1407
ул. “Ст. Л. Костов” 16, ет. 2
office (@) rittbul.bg
тел: 02-43-97845

Офис в Пловдив

Пловдив 4000
бул. „Кукленско шосе“,
Южна промишлена зона
plovdiv (@) rittbul.bg
тел: 032-211-972

За връзка

тел:    02-43-97845
факс: 02-43-90651
моб:   088-2525765

Следвайте ни

Facebook Youtube Facebook
Общи условия
Политика за лични данни
Политика за бисквитки

Уебсайт от OnlineMarketing.bg