Ритбул ЕООД - вносител на марките Eplan, Harting, Testboy, Steinhauer, Knipex, Alfra, Wera, Rennsteig, UltraLux, Westermo и ETI
Новини > Eplan придоби Harness Еxpert

Новини > Eplan придоби Harness Еxpert

Eplan придоби софтуерния пакет за 3D и 2D проектиране на кабелни снопове Harness Еxpert

EPLAN

Водещата немска компания Eplan придоби правата за продажба на софтуерния пакет Harness Еxpert, предназначен за 3D и 2D проектиране на кабелни снопове, съобщи инж. Мария Божкова, управител на фирма Ритбул, която е оторизиран вносител за българския пазар на специализирания софтуер за електрическо проектиране от немската компания Eplan.

След подписване на договора между софтуерния разработчик Linius Technologies и Eplan Software & Services, Harness Еxpert вече е част от платформата Eplan. Компанията Eplan е част от структурата на Rittal International. Тя има офиси в 50 страни и обслужва над 30 000 клиента.

Harness Expert допълва възможностите на Eplan Electric P8

Софтуерът Harness Expert допълва възможностите на пакета Eplan Electric P8, който представлява професионално CAD/CAE приложение за електротехническо проектиране. С помощта на Eplan можете да изготвяте принципни/разгънати схеми и еднолинейни схеми, въз основа на които автоматично се генерира голяма част от необходимите таблични и графични документи.

Програмата позволява намаляване на времето за изготвяне на проекти с над 50%. Изготвените с програмата документи отговарят изцяло на световните стандарти.

Harness Expert е софтуерен пакет, който предоставя широки възможности за проектиране на кабелни снопове, при това и в 3D. Всички 2D производствени документи се изготвят от пакета автоматично. Софтуерът позволява импорт и експорт на документи, генерирани от други подобни софтуерни пакети, което улеснява проектирането и изпълнението на ел. инсталациите.

Интегрирането на Eplan Electric P8 и Harness Expert предоставя цялата необходима информация за дефинирането на кабелните снопове, необходими при опроводяване на електрически табла, на превозни средства, леки автомобили, за ЖП транспорта, при производство на кранове, устройства от типа на принтери , скенери и др. Този интегративен работен поток намалява времето и разходите за електропроектирането.

EPLAN

Гъвкави методи за проектиране на кабелни снопове

Софтуерът Harness Expert поддържа различни гъвкави методи за проектиране на кабелни снопове. Сред тях е възможността за импорт на 3D модел, създаден с конвенционална 3D CAD система. Harness Expert, също така, изчислява оптималния маршрут за снопа, включително необходимите скоби за закрепване, мерките за безопасност и пресмятане на общата дължина на кабелния сноп. Това намалява времето и разходите, отпада необходимостта от производството на прототипи.

Другo предимство, което дава Harness Expert е възможността за импортиране на 3D модела на проектираното устройство от стандартно CAD приложение , допълването му с изготвения 3D модел на кабелните снопове, необходими за опроводяването му, след което завършеният модел може да бъде експортиран обратно в CAD приложението и да се използват от конструкторския отдел за механична дообработка.

Изключително предимство е, че всички проблеми могат да се открият още във виртуалния модел и да се отстранят. Ако няма налични външни 3D модели, кабелният сноп може да се проектира лесно и бързо с 3D редактора на Harness Expert.

EPLAN

Валидиране на проектираните кабелни снопове

С цел валидиране на проектирания кабелен сноп, системата поддържа сериозни възможности за тестване и функции за проверка например на радиуса на огъване и степента на запълване на кабелните снопове, дължината на кабела и др. Целта е да се установят неточностите и грешките навреме, т.е. преди производството на прототип и да се улеснят корекциите.

Harness Expert генерира широка гама отчети за създаване на оферти, генериране на поръчки и производствени задания, както и за отчет за работните процеси с цел пресмятане на времето и разходите. Данните за дефинираните кабелни снопове могат да се експортират към кабелни системи , като например на производителя Steinhauer, Komax , които да изготвят автоматично физическите модели , съответно да спестят 50% от ръчния труд за монтаж.

EPLAN

Новини от Ритбул


Ритбул ЕООД

Централен офис

София 1407
ул. “Ст. Л. Костов” 16, ет. 2
office (@) rittbul.bg
тел: 02-43-97845

Офис в Пловдив

Пловдив 4000
бул. „Кукленско шосе“,
Южна промишлена зона
plovdiv (@) rittbul.bg
тел: 032-211-972

За връзка

тел:    02-43-97845
факс: 02-43-90651
моб:   088-2525765

Следвайте ни

Facebook Youtube Facebook
Общи условия
Политика за лични данни
Политика за бисквитки

Уебсайт от OnlineMarketing.bg