Ритбул ЕООД - вносител на марките Eplan, Harting, Testboy, Steinhauer, Knipex, Alfra, Wera, Rennsteig, UltraLux, Westermo и ETI
Общи условия за ползване на сайта

Общи условия за ползване на сайта

Общи условия

www.rittbul.bg

 

Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „РИТБУЛ” ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством сайта http://www.rittbul.bg/ .Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на rittbul.bg  или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него. Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог - файловете на сървъра rittbul.bg  IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта

„РИТБУЛ” ЕООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт http://www.rittbul.bg/ ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е допълнителни гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на http://www.rittbul.bg/ по отношение на продуктите и услугите, които се представят и предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така http://www.rittbul.bg/  не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. http://www.rittbul.bg/ има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като http://www.rittbul.bg/ няма отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

http://www.rittbul.bg/ , неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от http://www.rittbul.bg/ за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация вие поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

http://www.rittbul.bg/  не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с предоставената информация, която Вие по желание можете да изпратите до http://www.rittbul.bg/ e единствено с цел получаването на информация за продукти, на продукти или услуги, предлагани от този сайт.  Предоставена от Вас информация може да бъде използвана с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние можем да  използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Сайта използва "cookies" за ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.

Мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт може да е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки, http://www.rittbul.bg/  не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. http://www.rittbul.bg/ си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език. При проблеми и жалби, използвайте данните предоставени за контакт  в сайта.

 

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. http://www.rittbul.bg/  не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин http://www.rittbul.bg/  по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условия на http://www.rittbul.bg/ . За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

http://www.rittbul.bg/  има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, http://www.rittbul.bg/  има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови суми, авансово платени от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Общи бележки

http://www.rittbul.bg/  управлява този Сайт от офисът си в София, България. http://www.rittbul.bg/  не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно и е забранен. http://www.rittbul.bg/ може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия

Ние от http://www.rittbul.bg/  сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  1. името и адреса ни – „РИТБУЛ” ЕООД, гр. София, ул. „Ст. Л. Костов“ № 16, BG130521622, office@rittbul.bg, тел: 02-439-7845,

Надзорен орган:  Комисия за защита на потребителите  с адрес:  гр. София, ПК 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18,  гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

  1. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
  2. цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
  3. стойността на транспортните разходи за доставка, когато сайта предлага доставка, не са включени в цената на стоките, по въпроси, касаещи срокове и начини на доставка може да се свържете с нас на посочените контакти.
  4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  5. Начините за Доставка ще бъдат подробно описани в рубриката Срокове и Доставка, при въвеждането и, към момента на изготвяне на тези общи условия, за доставка следва да се свържете с нас.
  6. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена целостта на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. При нарушен търговски вид, ще бъде приложен отбив от цената или ще бъде отказано развалянето на договора от разстояние. Подробности вижте тук:

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_bg.htm

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, ремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на сайта. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 календарни дни от получаване на стоката в ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. При получаване на стоката трябва да проверите съдържанието  за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Непотърсени и неполучени  поръчки до 7 дни,  автоматично се анулират.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към http://www.rittbul.bg трябва да отговаря на следните условия:

-           може да сочи към съдържание на rittbul.bg, но не и да го копира;

не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на rittbul.bg;

-           не трябва да посочва неявно, че http://www.rittbul.bg налага или препоръчва него или продуктите му;

-           не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на rittbul.bg;

-           не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

-           Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.

-           За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

Дата на последна актуализация 30.11.2017г.

Ритбул ЕООД

Централен офис

София 1407
ул. “Ст. Л. Костов” 16, ет. 2
office (@) rittbul.bg
тел: 02-43-97845

Офис в Пловдив

Пловдив 4000
бул. Христо Ботев 76
plovdiv (@) rittbul.bg
тел: 032-211-972

За връзка

тел:    02-43-97845
факс: 02-43-90651
моб:   088-2525765

Следвайте ни

Facebook Youtube Facebook

Общи условия

Общи условия за ползване

Уебсайт от OnlineMarketing.bg